A fi de facilitar la lectura, el treball de GH s'ha classificat en etapes creatives,
que són simplement indicatives i la informació de la qual serà susceptibles de canvis en la seva formulació.

Op Art

1969-1972

Els creuaments

1986-1991

New York

1991-1993

El blau

2008-2009

El vermell

2009-2011